Профил
Здравей: Гост
Здравей Гост!

Чат
200
Анкета
Харесва ли Ви сайта?
Общо отговорили: 29
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login/Register
Начало » 2010 » March » 28 » Божествено откровение за ада
3:39 PM
Божествено откровение за ада
Божествено посещение
  През март 1976 год., докато се молех в дома си, бях посетена от Господ Исус Христос. Почувствах истинското присъствие на Бог, и Неговата сила и слава изпълниха къщата. Блестяща светлина освети стаята и обхвана всичко.
  Той ми каза: "Аз съм Исус Христос, твоят Господ. Искам да ти дам откровение, което да подготви светиите за Моето завръщане и да обърне мнозина към праведност. Силите на тъмнината са реални и Моите присъди са верни! Мое дете, Аз ще те отведа в ада чрез Моя Дух и ще ти покажа много неща, които искам света да знае. Опиши видението, което ще ти открия. Ти и Аз ще вървим заедно през ада. Запиши всичко, за да кажеш на цялата земя, че ада съществува и да доведеш изгубените от тъмнината към светлината на Евангелието на Исус Христос.

  Извън тялото
  Изведнъж моята душа напусна тялото ми. Аз отидох с Исус извън моята стая, към небето. Видях съпруга ми и децата ни да спят в дома ни под мен. Почувствах докосването на Исус и Той ми каза: "Не бой се! Те ще бъдат спасени!" Той знаеше мислите ми.
  Скоро бяхме в небесата. Аз се обърнах и погледнах към Исус. Той беше пълен със слава и сила, и такъв мир се излъчваше от Него! Взе ръката ми и каза: "Обичам Те. Не бой се, защото Аз съм с тебе."
  Започнахме да се издигаме все по-високо в небесата и сега можех под мене да видя земята.

  Вратите към ада
  Видях фунии, които се въртяха около една централна точка. Те идваха от всички части на земята. Какви са тези фунии? - попитах Господ Исус, когато се приближихме до една от тях. "Това са вратите към ада- каза Той - ние ще отидем в ада през една от тях."

  Зли духове за последното време
  Изведнъж навлязохме в една от фуниите. Отвътре тя приличаше на тунел. Обгърна ни дълбока тъмнина и от тъмнината воня, толкова ужасна, като че въздуха ми ще свърши.
  Покрай стените на тунела бяха закрепени някакви живи форми, от които лъхаше на ужасна смрад и те крещяха с най-ужасяващи крясъци. Почувствах невидима зла сила, която се движеше в тунела. Господи, какви са тези? - попитах Го, като се държах здраво за ръката Му. Той каза: "Това са зли духове, които са готови да бъдат изпратени на земята, когато сатана им даде заповед".
  Тук в ада, всичките ми сетива действаха - можех да чувам, да мириша, да виждам, да чувствам и дори да докосна злото на това място.

  Предупреждението
  Исус ми каза: "Скоро ще навлезем в лявото крило на ада. Ти ще видиш голяма мъка и тъга, неописуем ужас. Стой близо до Мене и Аз ще ти дам сила и защита, когато минаваме през ада. Нещата, които ще ти покажа, са предупреждение. Видението, което ще опишеш, ще спаси много души от ада" - каза Той.

  ЛЯВОТО КРИЛО НА АДА

  Най-после Господ Исус и аз бяхме на дъното на тунела. Ужасно зловоние изпълваше въздуха.
  "В лявото крило на ада има много ями. Светът трябва да знае, че съществува ад! Много грешници, а дори и някои от Моите люде, не вярват, че има ад! Но ти си избрана от Мене, за да им откриеш тази истина. Всичко, което ще ти покажа за ада, е точно така" - каза Исус.
  Докъдето окото ми можеше да види, навсякаде имаше ями, обгърнати от пламъци. Дълбочината им беше почти метър, широчината повече от метър. Приличаха на паници.
  Сетивата ми бяха абсолютно възприемчиви и изострени до краен предел. Също и всичките обитатели тук осещаха реално.
  Отвсякъде бълваше страх и неизразим кошмар. С всяка стъпка картината ставаше по-ужасяваща. "В лявото крило на ада има много такива ями. Ела - каза Исус, - искам да ти покажа някои от тях."

  Дето червеите не умират
  Всред ямата се мяташе една изгубена душа.Огънят започваше от краката и, изкачваше се около тялотои и обвиваше душата и в пламъци.Тя приличаше на скелет в кафез. "Исусе, имай милост. Господи искам да изляза от тук!" Това беше гласът на жената. Гледката съкруши сърцето ми. По коститте и висеше на парцали гниеща плът и когато плътта изгаряше, падаше на парцали на дъното на ямата. На мястото на очите зееха празни кухини. Нямаше коса. От дълбоката вътрешност идваха викове и стонове на отчаяние.
  О. Господи - извиках при вида на тази гледка, - не можеш ли да я освободиш? Нетърпимо е да знаеш, че там има жива душа!
  Мислех си, че това можех да бъда и аз.
  Тя се опита да достигне до Исус. Погледнах към Него. Лицето Му изразяваше голяма печал. "Мое дете - ми каза Исус, - ти си тук с Мене, за да кажеш на света, че резултатът от греха е смърт и че адът е реално място!"
  Отново загледах жената - по скелета и пълзяха червеи. Те не умираха от огъня. Исус ми каза: "Тя чувства тези червеи отвътре!"
  - Боже, имай милост! - извиках аз, като видях, че отвсякъде огънят я обгърна и пламъците буйно се разгоряха. Сърцераздирателни викове и ридания разтърсиха жената-душа. Тя беше изгубена завинаги. Исусе, защо тя е тук? - попитах със слаб глас, понеже бях много изплашена.
  Исус ми каза: "Да вървим!"

  Участта на присмехулника
  Отидохме до следващата яма, с размери като първата. В нея имаше друг скелет, който пищтеше с мъжки глас: "Господи, имай милост към мене!" Можех да разбера дали душата е мъж или жена, само когато говореха. Мъжът издаваше страхотни стенания. "Толкова много съжалявам, Исусе! Прости ми! Изведи ме от тук!" Адско ридание разтърси скелета му, когато той просеше. "Моля Те, Исусе, искам да изляза!" Погледнах Исус и видях, че Той плачеше.
  "Господи Исусе" - ревеше човекът от горящата яма, - не страдах ли достатъчно за греховете си? 40 години изминаха от моята смърт!"
  Исус му каза: "Писано е: Праведният чрез вяра ще живее. Всички неверници и присмиватели ще получат участта си в огненото езеро. Ти не повярва истината Ми. Много пъти изпращах Мои люде при теб, за да ти покажат пътя, но ти не искаше да ги послушаш. Подиграваше им се и отхвърляше Евангелието. При все че Аз умрях за теб на кръста, ти Ме презираше и отказваше да се покаеш за греховете си. Отец Ми ти даде много възможности, за да бъдеш спасен! Само ако беше послушал!" Исус се разплака.
  "Зная, Господи, зная! - ридаеше мъжът. Но аз се покайвам сега!"
  "Много е късно! - каза Исус. - Присъдата е произнесена!"
  Човекът продължи: "Господи, някои от близките ми също не са покаяни. Моля те, Господи, позволи ми да отида при тях, за да се покаят за греховете си, докато все още са на земята. Не искам да дойдат тук."
  Исус му каза: "Те имат проповедници, учители, благовестители...- служители на Евангелието. Те ще им кажат. Имат също на разположение модерните комуникационни системи и много други начини, за да научат за Мен. Аз изпращам работници при тях, за да могат да повярват и да бъдат спасени. Ако те не повярват, когато чуят Евангелието, няма да бъдат убедени дори ако някой възкръсне от мъртвите."
  При тези думи мъжът се разяри и почна да проклина. От него излизаха зли, богохулни думи. Пламъците се надигнаха и гниещата му плът, стопявайки се, се смъкваше от костите. В тази мъртва човешка черупка видях неговата душа: изглеждаше като мръсна сива мъгла, която изпълваше вътрешността на скелета.
  Обърнах се към Исус и извиках: Господи, потресаващо е тука!
  Исус отвърна: "Адът е истински и възмездието е истинско! Аз ги обичам, мое дете. И други ужасни неща ще ти покажа. Кажи на света за Мене! Кажи на мъже и жени да се покаят за греховете си, защото адът е реален!"

  Вечността без Бог
  В следващата яма имаше мъничка жена, около 80 годишна. Не знаех как така познах възрастта и. Плътта беше изгоряла от постоянния огън, виждаше се само скелета с душата и вътре, която изглеждаше като мръсна мъгла. Господи, непоносимо е! - изпищях аз, - не мога да издържам на този невероятен ужас!
  "Мое дете, затова си тук - отговори ми Исус, - за да разкажеш истината за ада. Раят е реален, но също и адът е реален!"
  Виковете на тая душа бяха неимоверно тъжни. Докато я наблюдавах, тя сключи костеливите си ръце като за молитва, но аз не можех да и помогна. Исус позна мислите ми. "Да, дете - каза Той, - душите чувстват, когато дойдат тук, те запазват мислите и усещанията си, както когато са били на земята. Спомнят си всеки път, когато са имали шанс да се покаят, но са отказали да го направят. Паметта тук остава будна. Ех, ако можеха да повярват Евангелието и да се покаят, преди да е станало твърде късно!"
  Изведнъж забелязах, че жената беше с един крак и в бедрената и кост имаше дупка. Исусе, защо е с един крак> Той ми каза: "Дете, докато тя беше на земята, боледуваше от рак и понесе много болки. Отрязаха и крака, за да я спасят. Дълги години остана прикована на легло. През това време много от Моите чада отидоха да и благовестват, че Аз мога да я изцеля, но тя не пожела да се покае и да приеме Евангелието. Дойде време, когато Ме намрази и заяви, че не се нуждае от Бог. Аз все още исках да и помогна, да я изцеля и благословя, и се опитвах да я привлека чрез Духа Си, но тя ми обърна гръб и Ме прокле. Най-сетне умря и дойде тук."
  Старата жена-душа завика към Исус: "Господи Исусе, моля Те, прости ми! Съжалявам, че не се покаях, докато бях на земята! Ах, защо чаках, докато Духът Ти се оттегли от мен!" Гръмки ридания я разтърсиха: "Господи, изведи ме оттук - ще ти служа, ще бъда добра! Не страдах ли достатъчно?!"
  Исус й каза: "Многократно имаше шанс да се покаеш и да Ми служиш." Тъга се изписа на лицето Му.
  Тръгнахме нататък.

  Призована от младостта
  В следващата яма имаше душа на жена, която коленичейки, дращеше с нокти по стената. Огънят обгаряше краката и. Скелетът и беше целият в дупки. Главата и беше череп - зееха кухини вместо очи и нос. Нямаше и следа от коса. Докато копаеше, огънят прилепна по ръцете и и остатъкът мъртва плът почна да окапва. Треперещи ридания я разтърсваха: "Господи, искам да изляза!"
  Гледах я с ужас и горчиво я съжалявах. Исус позна мислите ми и отвърна: "Дете мое, присъдата е дадена. Бог я изговори. Докато тя беше още дете, Аз я призовах да се покае и да Ми служи. Когато стана на 16 години, отидох при нея и и казах: "Обичам те, предай Ми живота си и Ме следвай, защото те призовавам за специална цел! Канех я през целия й живот, но тя не искаше да Ме послуша. Все отлагаше - "Някой ден може да Ти служа, но засега нямам време." - Този "някой ден" никога не дойде!"
  Жената-душа покъртително заяви: "Господи, душата ми безкрайно се мъчи! Вярно, че желаех света вместо Тебе. Исках богатство, известност, щастие - и ги имах. Но разбрах, че не мога да ги взема със себе си в смъртта. О, Господи, адът е чудовищен! Действително планирах да Ти служа някой ден, когато се приготвя. Мислех си, че Ти ще бъдеш с мен, но колко съм се лъгала! Знаех, че Бог ме призовава да се покая, канеше ме през целият ми живот. Но аз си мислех, че мога да използвам Бог, както използвах всеки друг. О, колко съм бъркала! - Душата мощно се разтресе в плач. - Сатана започна да ме употребява повече и повече. Заповнах да служа на Сатана и накрая го обикнах повече отколкото Бог. Обикнах да греша и не можех да се обърна към Бога. Сатана изполваше моята красота и пари и всички мои мисли се обърнаха към това, колко много сила той можеше да ми даде. Дори и тогава Бог продължаваше да ми говори, но аз си мислех, че имам утре или някой друг следващ ден. Тогава един ден, докато се возех в колата, шофьорът ми налетя по невнимание върху една сграда и аз бях убита! Мой скъпи Господи, само ако бях Те послушала! Завинаги ще проклинам това мое непокорство! Помогни ми, Господи! Моля Те, изведи ме оттук!"
  Докато тя говореше, тя протягаше костеливите си ръце към Исус, а пламъцитее продължиха да я разяждат.
  Исус каза: "Присъдата е дадена!"

  Моят призив
  Мъчението в ада е толкова реално. Когато душата дойде тук няма надежда, няма живот, няма любов. Адът е толкова реален. Душата, която е погинала трябва да гори завинаги в тези пламъци.
  Нека да ви предупредя: не отивайте на това място. То е ужасно място на мъчения, разпъваща болка и вечна тъга! Вашата душа ще бъде завинаги жива!
  Това е реалност и душата ви ще отиде или в небето или в ада!
  Приятелю, ако ти живееш в грях, моля те, покай се. Ако си новороден, но си обърнал гръб на Бога, покай се и се обърни към Него сега. Събуди се преди да е станало твърде късно и ти ще прекараш завинаги с Господ в небето!

Прегледи: 796 | Добавено от: Admin | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Търсене
Календар
«  March 2010  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архиви
Гласуване

Гласувайте за Magica в BGTOPSITES.COM

RealTop.net

Image Example

top10web, топ 10 уебсайтове, Класация за сайтове

YooBG - Българският портал

http://TopSiteBG.net

Приятели
  • Create a free website
  • Copyright MyCorp © 2018

    Create a free website with uCoz