Профил
Здравей: Гост
Здравей Гост!

Чат
200
Анкета
Как пишете по-бързо
Общо отговорили: 27
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login/Register
Начало » 2010 » March » 27 » Книга на Сенките (Book Of Shadows)
10:45 PM
Книга на Сенките (Book Of Shadows)
Това е личната книга на практикуващият вещер или магьосник, където той пази своите познания, лични открития, ритуали, символи, както и резултатите от магическата работа. Аз лично смятам себе си за нещо повече от вещер, защото се занимавам с много и най-различни системи: Златната Зора, Уика, Хаос Магия и много други. Ще опиша как изглежда една Книга на Сенките - в общи линии. Ще дам примери за ритуали,отваряне и зтваряне на магически кръг, различни интересни ритуали и заклинания, работа с магически същества и разбира се - статии за квантовата физика, енергийните модели, използване на психическите сили... И последно искам да кажа, че като четете каквато и да била литература сайт или друга информация за магия, подлагайте всичко на съмнение. Един метод или ритуал ще действа за един, за друг не или ще даде катастрофални резултати. Просто мислете със собствената си глава. В магията няма място за авторитети! И така нека започнем!
Нека разгледаме четирите плана (Архетипен, Духовен, Астрален и Материален) в контекста на практическата магия

Архетипен План:
Това е плана на архетиповете, митовете, архтипните събития. Тук няма време и пространство. Съответствуващи сефирот: Кетер, Хохома и Бина Контактна Чакра: Коронна, Седма Съответствуващи цветове: Бяло и Златно Психологичен аспект: Колективно несъзнавано (мистичен - Божествена Искра) Активиране: Инвокация/Евокация на Божества и Свещени Имена Функция: Основен доставчик на енергия и сила. Винаги всяка процедура трябва да започне с инвокация на архетиповете.Ако това не стане и операцията започне в по-долните сефирот, ще се получи нарушаване на равновесието и по този начин-вреда. Архетипния план инвестира сила във космическия апарат (всяка магическа процедура се извършва не на локално, а на космическо равнище!) и по този начин равно весието се запазва. Виж за повече подробности Кабала. Ако заклинанието не изисква инвокация, тогава просто извършете благославяне и освещаване на предметите.

Духовен План-Бриа:
Тук вече имаме отделни форми,като всяка форма съществува сама за себе си, няма връзки и отношения между тях. Тук архетипните енергии се подлагат на обработка. Това е и плана на Архонтите, Големите Духове,Водачи и Крале. Съответствуващи сефирот: Хесед, Гебура, Тифарет Контактна Чакра: Гърло (отчасти сърдечна чакра?) Цвят: Светлосин Психологичен аспект: Супер Его Активиране: Интелектуални усилия и сила на мисълта. Функция: Трансформира архетипните енергии в енергия на конкретната форма.

Астрален План:
Тук формите се интегрират една с друга и събитията се осъществяват първо тук, преди да слязат на земно ниво. Това е планът на виденията,ясновидството, аурите и т.н. Тук живеят почти всички приказни същества: феи, еднорози, дракони, елементали ангели и др... В Китай го наричат като чи/ки и е основа на акупунктурата, холистичната медицина и бойните изкуства. Сефирот: Нецах, Ход, Йесод Чакра: Слънчев Сплит Цвят: Тъмно Жълт Психология: Его Активиране: ВОЛЯ, ВЪОБРАЖЕНИЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Никога,ама никога не използвайте емоциите си за да повлияете астралния план. Елиминирайте ги още в зародиш - по време на магическите процедури, разбира се. Емоциите са пасивния аспект на астрала и ако ги изпозвате в окултната работа, ще станете тяхна жертва.

Материален План:
Материалната Вселена. Кабалистите разпознават обаче и някакъв духовен компонент, в малкут, може би най-нисшия астрал (не бъркай с клифот!). Това е вълновата матрица на материалната вселена, енергийната структура, където са "закодирани"всички закони на материалния план. Когато е имало Велик Взрив, вселената се е разширила до небивало големи размери. Но в първите мигове от своето съществуване,тя е била енергия - първите елементарни частици се появяват по-късно. Може би именно това е духовният аспект на Малкут. И да, материята притежава съзнание. Изкуственият интелект го доказа. Но и ясно показа равнището, на което се намира. Енергията,която идва от Кетер, достига своята крайна спирка именно тук, в материалния план. Но когато съда на Малкут се препълни, започва повторно издигане нагоре по плановете. Този енергиен поток е потока на Еволюцията, на еволюиращата материя. Сефира: Малкут Чакри: Основата на гръбначния стълб и петите Цветове: червено, черно, маслиненозелено, лимоненожълто, кафяво... Психологичен аспект: Чистата математическа логика Активиране: Става дума за активиране на духовния аспект на малкут, целящ отваряне на процеп в материалната действителност,водещ към по-високите измерения и планове. Материалните олтари,магическите инструенти,билките, кристалите, металите... всички те играят роля на врати,"портали", през които Силата от по-високите измерения се материализира. Особено важна е ролята на магическия кръг. Всичко което е нужно за да имате успешна магическа процедура е да приведете в хармония четирите плана,съгласно специфичните процедури за активирането им.
Квантовата Теория и Реалността:
В квантовата физика реалността се описва чрез вълнови процеси и взаимодействия, където един и същи процес има произволни,неопределени характеристики.Тези вълнови процеси стоят в основата на това, което ние сме учили в училище, като материя, енергия, частици...

Процесите и взаимодейтвията се припокриват и продължават да съществуват дълговечно. Взаимодействията между различните величини и същности създават единна структура от свързани вълнови модели,така че цялата вселена представлява единна структура, едно цяло. Така вълновите процеси възникващи в една определена част на дадена матрица ще окажат влияние и на всички останали части. Нелокални взаимоотношения съществуват между частите на една система,които са отдалечени един от друг. Не е възможно да разграничим две частици от един видвъв един и същи регион, където те могат да бъдат намерени едновременно. Частиците губят своята идентичност в такъв регион. Ето как вселената се оказва фундаментално обединена.

Основно уравнение във нерелативистката квантова физика е това на Ервин Шрьодингер

i h (p)Q /(p)t = - h /2m Delta Q + V(x,y,z) Q
задоволяваща следните нормални условия:
Интеграл 2
над цялото пространство |Q| dx dy dx = 1
където:
h = 6.63E-34 джаула /секунда / (2 pi)
pi = 3.14...
V(x,y,z) = Потенциалната енергия като функция с координати x, y and z
m = маса
t = време
(p) = частично производно на f
Q = Вълнова функция на частицата, където Q dx dy dz са
вероятностите тзи частица да бъде намерена във обема
дефиниран от dx dy dz за определен отрязък от време. Стойностите на Q сакомпоненти на
"вектора на състоянието".

Какво стои в основата на квантовата физика?
Има много хипотези за природата на вълновите процеси и тяхната роля

- Някои учени са съгласни с хипотезата, че цялата реалност се състои от вълнови процеси, които имат рандомистична (вероятностна) природа. И именно това стои в основата на света. Това се нарича пробабилистична доктрина. Невъзможността да се определят вълновите функции (които са фундамент във природните процеси) имат принципен характер, не са продукт на нашето моментно невежество и неспособност да ги определим.
- Бел показа математически, че ако те, скритите променливи наистина съществуват, и механизма на квантовата физика е стриктно определен, то те не биха могли да зависят функционално от събитията, времето и мястото, т.е. те не са локални.
- Според Дейвид Бом, от двете твърдения, отнасящи се до значението на математическите уравнения и резултатите от опитите, частиците и функциите могат да бъдат разгледани като проекции на една по-високо измерна реалност. Тези реалности не се описват като взаимодействия между две независими величини,а разбрани като процес на разширение на по високоизмерно пространство. Информацията вътре в квантовомеханичната функция детерминира крайното състояние на даден вълнов процес. Тази информация е потенциално активна навсякъде, но в действителност действа само там,където се проявява като енергията на дадена наблюдавана частица, като това намеква,че всички частици имат комплексна вътрешна структура. Напоследък теорията на струната създаде модел на света състоящ се от десет измерно единно пространство - време във невероятно малко пространство (1E-33cm) разглеждайки феномена описан статистически от квантовата физика, отнасящ се до вълни, частици и т.н.

Някои учени смятат модела за "скритите"реалности като неуместен, освен ако прогнозите на квантовомеханичните уравнения не съвпаднат със статистическите резултати от опитите. По мое познание, експерименти не са се провеждали така че да отхвърлят тези алтернативни светогледи. От друга страна, експерименти са били назначени, и някои резултати, необходими за да потвърдят верността на теорията на струната са на път да бъдат доказани. Ние сме едно цяло със единната структура лежаща в основата на материята и енергията; структурата е непрекъсната, продължителна, взаимносвързана и нелокална. Каквото и да лежи в основата на взаимносвързаните вълнови модели, описани от квантовата физика, ние сме това.

Квантовата Физика и Съзнанието
Връщайки се към установените научни теории, нормално работещото съзнание възниква когато количеството "гориво" на нервната клетка (синаптично - превключващото "гориво") е достатъчно, за да разпръсне вълните, свързани с електроните (участващи в хим, реакции) и да запълни празнините в междуклетъчното нервно пространство (синаптичните пори) със вълни от различни амплитуди. Това е квантовомеханичния тунелен механизъм. Тези вълни са взаимносвързани през целия регион на мозъка, чрез резонанси, резултиращи във широка, комплексена обединена квантовомеханична резонансна матрица, изпълваща целия мозъчен регион. Вълните са взаимносвързани една с друга чрез информационна банка и сензорнопривключен механизъм със тези региони вътре в мозъка.

Изводите от Квантовата Теория за Съзнанието
Промените, причинени от психическото въздействие не възникват от някакво енергино въздействие а от нещо още по-ниско стоящо именно промяната на енергийните модели - колапса на вектора на състоянието.[5]. Да добием информация за нещо по психически път или да променим събитие по такъв начин, съзнанието на въздейтвуващия трябва да влезе в резонанс със енергийната структура на целта. Колкото е по-дълбок този резпнанс, толкова по-голям ще е ефекта от въздействието. Колкото повече различни варианти имаме дадено събитие да се случи, толкова по-дълбок резонанс ще е нужен, но и резултата ще е по-драстичен. Малките начални промени предизвикват по-големи промени в края. Това обяснява, защо има енергиен модел, лежащ в основата дори на очевидно случайни, без връзка едно от друго събития. Ето защо и успешно извършените магически актове често приличат на верига от уж щастливо стекли се обстоятелства. Спорадичната природа на пси феномена се обяснява със влиянието на външен наблюдател. Ако наблюдателите на един и същи процес станат много, тогава въздействието се рзмива. Това налага пазенето на магическите операции в тайна. Вече дори може да не се прави разлика между наблюдател и наблюдение, между съзнание и физически свят. Двете образуват една структура, една реалност. Каквото и да лежи в основата на света, ние сме това-вкл и нашето съзнание. Ако скриттите променливи ги има, то това сме ние. Беше теоритизирано, че съзнанието е неделима част от онова, което стои в основата на реалността. Ако успеем да достигнем до най-долните аспекти на битието, до корените му със съзнанието си и ще можем да го контролираме във която си искаме точка от времето и пространството. Нещо, твърдяно от много мистици. Тази нелокална структура, която ние споделяме с природата ни прави едно цяло със нея, психически да се включим във нея и да живеем в синхрон със нея.

Източник.
Прегледи: 810 | Добавено от: Admin | Рейтинг: 4.0/1
Общо коментари: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Търсене
Календар
«  March 2010  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архиви
Гласуване

Гласувайте за Magica в BGTOPSITES.COM

RealTop.net

Image Example

top10web, топ 10 уебсайтове, Класация за сайтове

YooBG - Българският портал

http://TopSiteBG.net

Приятели
  • Create a free website
  • Copyright MyCorp © 2018

    Create a free website with uCoz